Trong thời gian tới địa phương sẽ tu bổ thành cổ Diên Khánh (Khánh Hòa) với kinh phí đầu tư hơn 166 tỷ đồng. روليت 20 Mục tiêu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia.

Thành cổ Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) sẽ được tu bổ. Ảnh: K.N

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh).

Quy mô dự án, địa phương sẽ giải tỏa trong phạm vi vùng bảo vệ di tích; tu bổ, tôn tạo, phục hồi tuyến thành đất; xây mới tuyến đường lát gạch thẻ nằm ngoài theo đường ranh giới bảo vệ trong; xây dựng 3 bãi đậu xe, xây dựng mới 2 khu vệ sinh công cộng; xây dựng mới 1 cầu Vàm bắc qua hào nước ở cổng phía Bắc; chỉnh trang hình thức các cầu công Tiền, Đông, Tây,…

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 166 tỷ đồng trong đó, nguồn thu phí tham quan được để lại chi đầu tư 118 tỷ đồng; nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Bảo tồn di tích hơn 33 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 – 2025. اللعبة الدوارة

Trước đó vào tháng 12/2018, HĐND tỉnh Khánh Hòa có Nghị quyết số 33 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng. لعبة الدومينو المصرية

Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân như tăng tổng mức đầu tư, đồng thời do các quy định về Luật Đầu tư công có sự thay đổi nên UBND tỉnh Khánh Hòa có Tờ trình số 8930 tháng 8/2020 trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33 để thực hiện lại dự án theo quy định Luật Đầu tư công 2019.

Theo Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa, thành cổ Diên Khánh được xây dựng vào năm 1793. Ít ai biết thành cổ Diên Khánh từng là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1802 đến 1945.

QT Land theo nguồn Dân Việt