UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý cho phép UBND huyện Diên Khánh lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. Việc điều chỉnh rất cần thiết và cấp bách nhằm tránh sự chồng chéo, không thống nhất giữa các đồ án quy hoạch.

 

Đã quy hoạch nhưng còn bất cập

 

Theo UBND huyện Diên Khánh, Đồ án quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014. Đến nay, sau nhiều năm triển khai thực hiện, quy hoạch đã bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế, chưa đồng bộ với các đồ án quy hoạch đang triển khai hiện nay. العاب كوتشينة لشخصين

 

Từ năm 2020, UBND huyện đã có văn bản về việc rà soát, làm rõ các căn cứ và nhu cầu đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, Sở Xây dựng có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện Diên Khánh lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. enzo casino

 

Mặt khác, vào tháng 9-2020, Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, phạm vi nghiên cứu có 1.287ha thuộc 2 xã Diên An và Diên Toàn của huyện Diên Khánh.

 

UBND tỉnh cũng có văn bản cho phép UBND huyện Diên Khánh lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP. Nha Trang, đồng thời giao UBND huyện Diên Khánh khẩn trương lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh. قنوات بي اوت كيو

 

Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

 

Điều chỉnh cho phù hợp

 

Được biết đến nay, Đồ án quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 đã đến hạn rà soát và nghiên cứu điều chỉnh (theo quy định là sau 5 năm kể từ khi được phê duyệt).

 

Huyện Diên Khánh có tốc độ đô thị hóa cao, trong quá trình phát triển có phát sinh nhiều thay đổi, điều chỉnh so với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt.

 

Ví dụ, theo Chương trình phát triển đô thị huyện Diên Khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018, đô thị Diên Khánh được định hướng phát triển thành thị xã trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030, trong đó có bổ sung 2 xã Diên Sơn và Diên Điền vào khu vực phát triển nội thị của huyện Diên Khánh.

 

Do đó, cần cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên vào đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch.

 

Bên cạnh đó, hiện nay, xã Bình Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Bình và Diên Lộc nên cũng cần nghiên cứu, cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

 

Sau khi đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Diên Khánh cũng cần được nghiên cứu, cập nhật vào quy hoạch chung để điều chỉnh cho đồng bộ.

 

Ông Trần Nam Bình – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, các dự án trên địa bàn huyện Diên Khánh đã có chủ trương đầu tư như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn huyện Diên Khánh, dự án Cụm Công nghiệp Diên Thọ, đường dây tải điện 220kV Nha Trang – Tháp Chàm, đường dây tải điện 500kV nhiệt điện Vân Phong – nhiệt điện Vĩnh Tân, Tỉnh lộ 2… khi cập nhật vào quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của đồ án, vì vậy phải nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch.

 

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia.

 

Vì vậy, việc nghiên cứu lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 là cần thiết.

 

Việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Diên Khánh sẽ góp phần tránh sự chồng chéo, không thống nhất giữa các đồ án quy hoạch, tạo điều kiện huy động tốt hơn các nguồn lực phát triển đô thị.

 

QT Land theo nguồn Báo Khánh Hòa