Đất hoa màu là vùng đất khô, sử dụng trồng các loại cây ngắn ngày như khoai, lạc, đậu,… Vậy, loại đất này có được phép chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư?

Đất hoa màu là gì?

Theo Luật Đất đai năm 2003, không phân loại đất là đất hoa màu (đất màu) hay đất vườn. Do đó không có một định nghĩa có tính pháp lý cho hai khái niệm trên. Tuy nhiên, đất hoa màu được hiểu là đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp (trồng loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch, kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 01 năm, kể cả cây hàng năm lưu gốc để thu hoạch không quá 05 năm).

Đất hoa màu là loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp.

Có được chuyển đất màu sang đất ở?

Theo quy định phân chia nhóm đất ở Việt Nam đất hoa màu thuộc nhóm đất nông nghiệp, còn đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, để được chuyển đất hoa màu sang đất ở, phải đảm bảo đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển đổi đất hoa màu sang đất thổ cư

Về thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở được tiến hành theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nộp hồ sơ, giải quyết yêu cầu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp đã nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng TNMT sẽ tiến hành xác minh, thẩm định nhu cầu, hướng dẫn bạn thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan và trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tiến hành chỉnh lý, cập nhật hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất màu sang đất ở không quá 15 ngày.

Phí chuyển đất màu sang đất thổ cư là bao nhiêu?

Khi chuyển từ đất màu sang đất thổ cư (đất ở) thì số tiền phải nộp do cơ quan thuế tính và ra thông báo.

QT Land theo nguồn CafeLand